Астрологія

Астрологія - грецькою ἄστρον [ astron ] - зірка , грецькою λόγος [ logos ]- філософський термін, що означає «слово », «думка » (або причина, привід.) Логос - образ вогню. Поняття «Логос» було введено в грецьку філософію Гераклітом ( 500-540 рр. до н. е.) . У вченні Геракліта
основою наук вважається „логос”. Грецька філософія говорить що Космічний логос звертається до людей , які навіть почувши його , нездатні його зрозуміти. Саме Геракліт вперше вводить у філософську термінологію це поняття, яке у нього означає загальний закон буття або закон Всесвіту. У відповідності з цим законом, все абсолютно змінне, у світі нічого не повторюється, “все тече все змінюється” . Геракліт — один із перших філософів, хто помітив, що одне й те саме є водночас відмінне і навіть протилежне. Отже, дослівно астрологія - це зоряна основа світу. Таким чином Астрологічне вчення виражається символічною мовою і вважається найстарішою системою знань. Її вчення - це погодження людських ритмів з ритмами космосу . Як у фатумі, так і з проявом волі людини астрологія відображає проекцію сприйняття стану світу. Цицерон констатує: "Якщо все вирішує доля , то яка мені користь від ворожіння ? ". Вивчивши вплив космічних факторів на людині , астролог може зробити прогноз, метою якового є не точність прогнозу , а досягнення людиною найвищої гармонії своїх і космічних ритмів. Астрологічне вчення поглиблюється разом з розвитком людини і постійно вдосконалюється. Вивчаючи світ людини астрологія трансформується в локально географічному просторі і має відмінності в історичному часі. Астрологія досліджує різні вчення як людей так і земних об’єктів.
Історія.
Астрологія виникла на початку історії людства. Архаїчна людина чудово знала устрій космосу. Нею були визначені сезони року і зафіксовані спостереження руху Сонця , розвивалися різні види рахунку та геометричні побудови різних методів. Для орієнтирів на місцевості найважливішу роль відігравало небо , а на ньому - перш за все зоряні взірці та рух Місяця. З планетарною та зодіакальною символікою пов’язане походження арабських цифр та деяких абеток. Завдяки астрології були розвинуті такі науки як: сферична геометрія, а також теорії логарифмів, астрономії, космографія і морська навігація.
Люа Цикада
Джерела

Гераклит “Про природу”, Секст adv. math. VII 132. Секст VII 133.
Радьяр Д. Астрология личности.
Вайсберг В.А. Лекции по астрологии (часть 1) Москва -1992
Kosmos in der Philosophie der Renaissance, L 1927; M. Gauqelin, The Scientific Bases of

https://sites.google.com/site/astrologicnijslovnik/dodati-svij-logos/astrologia

Немає коментарів:

Дописати коментар