Зодіак


Зодіа́к (від грецької ζῳδιακός κύκλος ζῳδιακός,  латинською zōdiacus — звірине коло) — зодіакальне коло, це пояс небесної сфери з 12 рівних секторів, середньою лінією якого є екліптика. 

Сонце

Со́нце (лат. Sol) —Сонце є головним небесним світилом. Сонце – найближча до Землі зірка, яка обертається навколо центра Чумацького шляху. Сонце проходить щороку  „добового руху з сходу на захід (зумовленого обертанням Землі навколо своєї осі) Сонце помалу переміщується на фоні зір із заходу на схід (назустріч добовому обертанню неба). А за рік здійснює по небесній сфері один оберт (360 гр).” Тобто це віддзеркалення власної орбіти Землі навколо Сонця. Таким чином, за геоцентричною системою, так як руху Землі по орбіті є видимий рух Сонця, що є екліптикою.

Потрійність (Трипліцитет)

Потрійність (Трипліцитет) латинською „triplicitas, triplic” -, [триплікс] потрійний стан буття. Це астрологічна система потрійності прогнозування. Вважається одна з найдавніших систем, яка ділиться на три періоди життя людини:

Соціальна астрологія

Соціальна астрологія „синастрічна астрологія”, ( греч. συνα
- разом, додати та στρία - зірка) - вивчає

Всесвітня астрологія

Всесвітня астрологія «мундальна» (від лат. mundus – всесвітній) - одна з найдавніших гілок астрології, застосовується в інтерпретації подій з усього світу, політики та політичних особистостей.

Місяць

Місяць - ( анг. "moon", ісп. «Mond», лат. «luna», нім. «Mond», рос. «луна», фран. «lune»). Місяць українською мовою значить супутник Землі, а також зображає проміжок часу, і має цікаву

Аспекти

Аспект (лат. aspectus —вигляд, погляд) — точка зору.
Якщо планети розташовані одна відносно іншої на певне кутове відношення між проміннями або

Алмутен фігури

Алмутен фігури - це планета, яка в цілому є найпотужнішою  в схемі небес по ессенціальній та

Астрологія

Астрологія - грецькою ἄστρον [ astron ] - зірка , грецькою λόγος [ logos ]- філософський термін, що означає «слово », «думка » (або причина, привід.) Логос - образ вогню. Поняття «Логос» було введено в грецьку філософію Гераклітом ( 500-540 рр. до н. е.) . У вченні Геракліта

Місячні вузли

Вузли місячні, Пнівічний Місячний вузол, Південний Місячний вузол - Звуть висхідними, спадними вузлами, голова та хвіст дракона інд. (Раху і Кету ); араб.[Katababazon ] і [Anahibazon].